Archive | February 25, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1230-1265)

Truyện Kiều (Câu 1230-1265) Nguyễn Du 1230.Cuộc say đầy tháng trận cười suốt đêm.Dập dìu lá gió cành chim,Sớm đưa Tống Ngọc tối tìm Tràng Khanh.Khi tỉnh rượu lúc tàn canh,Giật mình, mình lại thương mình xót xa. 1235.Khi sao phong gấm rủ là,Giờ sao tan tác như hoa giữa đường.Mặt sao dày gió dạn […]