Archive | February 22, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (51)

Thư tình gửi một người (51) 15/4/1965 Đã thêm hai buổi chiều mưa trút xuống ầm ĩ trên vùng đất đỏ. Bây giờ cũng là đêm. Trăng 14 thật tròn, thật sáng. Gió thì ào ạt đi về. Sáng nay nghe raido đọc có tên anh trong khoá 20, anh chẳng hiểu gì cả. Hôm […]