Archive | February 17, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (49)

Thư tình gửi một người (49) 2.4.1965 Sài Gòn, 2/4/1965 Ánh, Anh về đây hôm thứ tư. Sài Gòn nóng như đốt. Anh Cường chưa vào như đã viết thư cho anh vì có trở ngại gì đó. Anh đã nhận được thư của Ánh ở Blao. Thư cũng buồn nhưng nỗi buồn đó đã […]