Archive | February 14, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (47)

Thư tình gửi một người (47) Đà Lạt, 21/3/1965 Dao Ánh, Buổi chiều chủ nhật Đà Lạt có trận mưa đá rơi trắng như hoa gòn. Anh lên đây từ hôm thứ bảy để gặp anh Bửu Ý. Luôn tiện để thu băng bản Xin mặt trời ngủ yên nhờ Khánh Ly hát. Đã thu […]