Archive | February 10, 2021

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1125-1160)

Truyện Kiều (Câu 1125-1160) 1125.Nàng càng thổn thức gan vàng,Sở Khanh đã rẽ dây cương lối nào.Một mình khôn biết làm sao,Dặm rừng bước thấp bước cao hãi hùng.Hóa nhi thật có nỡ lòng, 1130.Làm chi giày tía, vò hồng, lắm nau!Một đoàn đổ đến trước sau,Vuốt đâu xuống đất, cánh đâu lên trời?Tú bà […]

Thư tình gửi một người – The Love Letter (45)

Thư tình gửi một người (45) 8/3/1965 Buổi chiều thứ hai cũng đã qua hẳn. Anh đã cùng Bửu Ý lang thang từ 8 giờ sáng đến bây giờ tối mù mới về. Mỗi ngày vẫn mở ra và khép lại thật đều đặn, thật buồn nản. Như thế anh đã nằm ở đây được […]