Archive | February 8, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (44)

Thư tình gửi một người (44) 7/3/1965 Ánh ơi, Một thứ bảy và một chủ nhật nữa trôi đi. Đêm đã xuống rất buồn. Anh trở về một mình sau khi đã uống thật say với anh Vân. Anh Đỗ Long Vân (dạy đại học Huế) đến rủ anh từ chiều ra phố uống cà […]

Thư tình gửi một người – The Love Letter (43)

Thư tình gửi một người (43) 4.3.1965 Sài Gòn, 4/3/1975 Ngô Vũ Dao Ánh Anh vẫn chưa trở lại Blao. Những ngày nóng bức này anh vẫn còn chần chờ nằm ôm thân xác anh nán lại trong thành phố này. Có lẽ anh đã có thêm thư Ánh ở Blao. Cả thư anh Cường […]

Thư tình gửi một người – The Love Letter (42)

Thư tình gửi một người (42) 1/3/1965 Buổi sáng anh thức dậy trong căn nhà chỉ còn một mình anh. Mọi người đã đi làm việc, ra chợ, đi học. Ở đâu rồi anh cũng vẫn rơi vào sự tăm tối ngấy ngẩm. Những lúc này câu “l’enfer c’est les autres” [73] của Sartre anh […]