Archive | February 4, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (41)

Thư tình gửi một người (41) Sài Gòn 28/2/1965 Tưởng đã không về được nhưng rồi đã về. Đến đây từ chiều thứ bảy. Anh ra phố tìm Hà được đi phép. Đi suốt đêm và ngủ rất muộn. Rồi cả ngày chủ nhật lên Thủ Đức để lại trở về phố cùng Hà và […]

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 1090- 1125)

Truyện Kiều (Câu 1090- 1125) Nguyễn Du 1090.Ngày hai mươi mốt, Tuất thì phải chăng?Chim hôm thoi thót về rừng,Đóa trà mi đã ngậm trăng nửa vành.Tường đông lay động bóng cành,Dẩy song đã thấy Sở Khanh lẻn vào. 1095.Sượng sùng đánh dạn ra chào,Lạy thôi, nàng mới rỉ trao ân cần.Rằng: “Tôi bèo bọt […]