Archive | February 1, 2021

Thư tình gửi một người – The Love Letter (39)

Thư tình gửi một người (39) 22 /2/1965. Buổi sáng. Sương mù trên những bụi hồng ở nhà bưu điện anh đi gửi thư cho Ánh mà nhớ hơn bao giờ, trên vẻ hoang vu này làm sao gửi hết sương này về cho Ánh. Anh đang viết ở bưu điện, quanh anh sương không […]