Archive | October 1, 2020

Truyện Kiều – The Tale of Kieu (Verses 355-390)

Truyện Kiều (Câu 355-390) Nguyễn Du 355.Rằng: “Trăm năm cũng từ đây,Của tin gọi một chút này làm ghi.”Sẵn tay khăn gấm, quạt quỳ,Với cành thoa ấy tức thì đổi trao.Một lời vừa gắn tất giao, 360.Mái sau dường có xôn xao tiếng người.Vội vàng lá rụng hoa rơi,Chàng về viện sách nàng dời lầu […]