Archive | August 29, 2020

Nối vòng tay lớn – The Great Circle of Vietnam

Nối vòng tay lớn Trịnh Công Sơn Rừng núi dang tay nối lại biển xaTa đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hàMặt đất bao la anh em ta vềGặp nhau mừng như bão cátQuay cuồng trời rộng bàn tay ta nắmNối tròn một vòng Việt Nam. Cờ nối gió đêm vui mỗi ngàyDòng […]