Archive | August 25, 2020

Có những có đường – There are Roads

Có những có đường Trịnh Công Sơn Đường phố dài, một đường phố dài.Đường phố này một chiều tôi tớiĐi lang thang tôi chào vẫy mọi ngườiĐường phố cười Đường phố nào, một đường phố nàoĐường phố nào còn nằm che dấuCho tôi đi giữa nhân loại đớn đauĐường hắt hiu Đường ngày xưa mang […]