Tôi sẽ đi thăm – I Will Visit

Tôi sẽ đi thăm

Trịnh Công Sơn

Khi đất nước tôi thanh bình
Tôi sẽ đi thăm
Tôi sẽ đi thăm, một phố đầy hầm
Đi thăm một con đường nhiều hố
Khi đất nước tôi không còn chiến tranh
Bạn bè mấy đứa vừa xanh nấm mồ.

Khi đất nước tôi thanh bình
Tôi sẽ đi thăm
Tôi sẽ đi thăm, cầu gẫy vì mìn
Đi thăm hầm chông và mã tấu
Khi đất nước tôi không còn giết nhau
Trẻ con đi hát đồng dao ngoài đường

Khi đất nước tôi thanh bình
Tôi sẽ đi không ngừng
Sài gòn ra Trung
Hà Nội vô Nam
Tôi đi chung cuộc mừng
Và mong sẽ quên
Chuyện non nước mình

Khi đất nước tôi thanh bình
Tôi sẽ đi thăm
Tôi sẽ đi thăm, nhiều nghĩa địa buồn
Đi xem mộ bia nhiều như nấm
Khi đất nước tôi không còn chiến tranh
Mẹ già lên núi tìm xương con mình

Khi đất nước tôi thanh bình
Tôi sẽ đi thăm
Tôi sẽ đi thăm, làng xóm thành đồng
Đi thăm từng khu rừng cháy nám
Khi đất nước tôi không còn giết nhau
Mọi người ra phố mời rao nụ cười

Khi đất nước tôi thanh bình
Tôi sẽ đi không ngừng
Sài gòn ra Trung
Hà Nội vô Nam
Tôi đi chung cuộc mừng
Và mong sẽ quên
Chuyện non nước mình.

(English Version)

I Will Visit

When my country is at peace,
I will visit,
I will visit a town laden with underground shelters.
I will visit a road littered with the craters of bombs.
When the war in my country ends,
The grass on the graves of my friends will grow lush and green.

When my country is at peace,
I will visit,
I will visit the bridges that lay in ruins.
I will visit hidden trenches beset with spikes.
When my people no longer kill each other,
Children will sing nursery rhymes throughout the streets.

When my country is at peace,
I will keep traveling,
From Saigon to the Center,
From Hà Nội to the South.
I will celebrate in due time.
And I hope to forget,
The story of my country.

When my country is at peace,
I will visit,
I will visit our many forsaken cemeteries.
I will visit our tombstones like so many mushrooms.
When the war in my country ends,
Decrepit mothers wander into mountains to search for the remains of their children.

When my country is at peace,
I will visit,
I will visit our abandoned villages.
I will visit our forests that were burnt to the ground.
When my people no longer kill each other,
They will go out into the streets with smiling faces.

When my country is at peace,
I will keep traveling,
From Saigon to the Center,
From Hà Nội to the South.
I will celebrate in due time.
And I hope to forget,
The story of my country.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Tôi sẽ đi thăm” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: