Archive | August 18, 2020

Tôi sẽ đi thăm – I Will Visit

Tôi sẽ đi thăm Trịnh Công Sơn Khi đất nước tôi thanh bìnhTôi sẽ đi thămTôi sẽ đi thăm, một phố đầy hầmĐi thăm một con đường nhiều hốKhi đất nước tôi không còn chiến tranhBạn bè mấy đứa vừa xanh nấm mồ. Khi đất nước tôi thanh bìnhTôi sẽ đi thămTôi sẽ đi thăm, […]