Archive | August 15, 2020

Tình ca người mất trí – Love Song for the Insane

Tình ca người mất trí Trịnh Công Sơn Tôi có người yêu, chết trận PleimeTôi có người yêu ở chiến khu ĐChết trận Đồng Xoài, chết ngoài Hà NộiChết vội vàng dọc theo biên giới Tôi có người yêu chết trận Chu ProngTôi có người yêu bỏ xác trôi sôngChết ngoài ruộng đồng chết rừng […]