Archive | August 13, 2020

Hãy sống giùm tôi – Live For Me

Hãy sống giùm tôi Trịnh Công Sơn Hãy sống giùm tôi .Hãy nói giùm tôiHãy thở giùm tôiThịt da này dành cho thù hậnCho bạo cườngCho tham vọng của một lũ điên. Hãy sống giùm tôi .Hãy nói giùm tôiHãy thở giùm tôiQuả tim này dành cho lửa hồngCho hòa bìnhCho con người còn chờ […]