Archive | August 6, 2020

Bài ca dành cho những xác người – Song For The Dead

Bài ca dành cho những xác người Trịnh Công Sơn Xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồngTrên nóc nhà thành phố, trên những đường quanh coXác người nằm bơ vơ, dưới mái hiên chùaTrong giáo đường thành phố, trên thềm nhà hoang vu Mùa xuân ơi, xác nuôi thơm cho đất ruộng càyViệt […]