Người Già Em Bé – The Elder and The Child

Người Già Em Bé

Tác giả: Trịnh Công Sơn

Ghế đá công viên, dời ra đường phố
Người già co ro, chiều thiu thiu ngủ
Người già co ro, buồn nghe tiếng nổ
Em bé loã lồ, khóc tuổi thơ đi

Ghế đá công viên, dời ra đường phố
Người già co ro, buồn trong mắt đỏ
Người già co ro, nhìn qua phố chợ
Khi chiến tranh về, đốt lửa quê hương

Người già co ro, em bé loã lồ
Từng hạt cơm khô, trong miếng hững hờ
Ruộng đồi quê hương, dấu vết bom qua
Từng bàn tay thô, lấp kín môi cười
Từng cuộn dây gai, xé nát da người
Đạn về đêm đêm, đốt cháy tương lai

Ghế đá công viên, dời ra đường phố
Từng hàng cây nghiêng, chìm trong tiếng nổ
Từng bàn chân quen, chạy ra phố chợ
Em bé loã lồ, giấc ngủ không yên

Ghế đá công viên, dời ra đường phố
Người già ho hen, ngồi im tiếng thở
Từng vùng đêm đen, hoả châu thắp đỏ
Em bé loã lồ, suốt đời lang thang

(English Version)

The Elder and The Child

The park benches have been moved to the street,
The elder lies shriveled in slumber under the midday sun.
The elder lies shriveled in sorrow listening to the bombs.
The naked child cries out for his lost youth.

The park benches have been moved to the street.
The elder lies shriveled concealing the heartache behind his eyes.
The elder lies shriveled staring at the local market.
As the war proliferates, our country is set ablaze.

The elder lies shriveled and the child is naked.
Each dry grain of rice splinters into many indifferent pieces.
Nature’s hills and fields are littered with the remnants of bombs.
Rough hands wipe away a smile on the lips.
Rolls of barbed wire tear apart human flesh.
Night after night bullets rain down incinerating our future.

The park benches have been moved to the street.
Rows of slanted trees sway under the exploding bombs.
The echo of quick footsteps sounds through the market.
The naked child can find no rest in the night.

The park benches have been moved to the street.
The elder coughs and sits quietly gasping.
Flares illuminate every dark corner of the night sky.
The naked child wanders through his whole life.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Người già em bé” Of Trịnh Công Sơn.

One response to “Người Già Em Bé – The Elder and The Child”

  1. Bà Tám says :

    Tiếng Anh có chữ shrivel(ed) có thể diễn tả chữ co ro, co rúm người vì lạnh, sát nghĩa hơn chữ twisted đó em.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: