Archive | July 29, 2020

Người Con Gái Việt Nam – The Vietnamese Girl

Người Con Gái Việt Nam Tác giả: Trịnh Công Sơn Người con gái Việt Nam da vàngyêu quê hương như yêu đồng lúa chínNgười con gái Việt Nam da vàngyêu quê hương nước mắt lưng tròng Người con gái Việt Nam da vàngyêu quê hương nên yêu người yêu kémNgười con gái ngồi mơ thanh […]