Ngủ đi con – Sleep, Little Child

Ngủ đi con

Trịnh Công Sơn

Hò ho ho hó ho hò, con ngủ, ngủ đi con.
Đứa con của mẹ da vàng
Ru con ru đạn nhuộm hồng vết thương
Hai mươi năm đàn con đi lính
Đi rồi không về, đứa con da vàng của mẹ
Ngủ đi con

Ru con, ru đã hai lần
Ôi tấm thân này ngày xưa bé bỏng
Mẹ mang đầy bụng mẹ bồng trên tay
Hò ho ho hó ho hò, sao ngủ tuổi hai mươi?

Hò ho ho hó ho hò, con ngủ, ngủ đi con
Đứa con của mẹ ra đời
Trên môi vang vọng một lời đau thương
Hai mươi năm đàn con khôn lớn
Ra ngoài chiến trường, đứa con da vàng Lạc Hồng
Ngủ đi con

Ru con, nay đã phong trần
Ôi vết thương nào đục sâu da nồng
Thịt xương này mẹ nhọc nhằn hôm mai
Hò ho ho hó ho hò, sao ngủ tuổi hai mươi?
Hò ho ho hó ho hò, con ngủ tuổi hai mươi
Hò ho ho hó ho hò, sao ngủ tuổi hai mươi?
Hò ho ho hó ho hò, sao ngủ tuổi hai mươi?

(English Version)

Sleep, Little Child

Hò ho ho hó ho hò, please sleep, sleep, my little child,
Yellow-skinned child of the mother.
Mother rocks her child to sleep.
She rocks the bullet that dyed her child’s wound pink.
Enlisting in the army at the age of twenty,
Her children left, but they never came back.
Oh! Yellow-skinned Child of the mother,
Please sleep, my little child.

Mother rocks her child to sleep for a second time,
Oh! The body of her baby that was once small,
That she carried inside her belly and held in her arms.
Hò ho ho hó ho hò, why do you sleep at the age of twenty?

Hò ho ho hó ho hò, please sleep, sleep, my little child.
The child of the mother was born.
Upon whose lips echoed all of those painful words.
For twenty years she watched them grow,
Then she watched them go to war.
Oh! Yellow-skinned Child of Fairy and Dragon,
Please sleep, my little child.

While rocking her child, the dust of her life settled.
Oh! Which mortal wound was carved on her skin?
She reared young flesh and bones day after day.
Hò ho ho hó ho hò, why do you sleep at the age of twenty?
Hò ho ho hó ho ho, you fell asleep at the age of twenty.
Hò ho ho hó ho hò, why do you sleep at the age of twenty?
Hò ho ho hó ho hò, why do you sleep at the age of twenty?

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Ngủ đi con” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: