Archive | July 21, 2020

Ngủ đi con – Sleep, Little Child

Ngủ đi con Trịnh Công Sơn Hò ho ho hó ho hò, con ngủ, ngủ đi con.Đứa con của mẹ da vàngRu con ru đạn nhuộm hồng vết thươngHai mươi năm đàn con đi línhĐi rồi không về, đứa con da vàng của mẹNgủ đi con Ru con, ru đã hai lầnÔi tấm thân này […]