Archive | July 18, 2020

Gia Tài Của Mẹ – The Mother’s Legacy

Gia Tài Của Mẹ Tác giả: Trịnh Công Sơn Một ngàn năm nô lệ giặc tầumột trăm năm đô hộ giặc tâyhai mươi năm nội chiến từng ngàygia tài của mẹ, để lại cho congia tài của mẹ, là nước Việt buồn Một ngàn năm nô lệ giặc tầumột trăm năm đô hộ giặc tâyhai […]