Archive | July 14, 2020

Ca dao mẹ – Mother’s Folk Song

Ca dao mẹ Trịnh Công Sơn Mẹ ngồi ru conđong đưa võng buồnđong đưa võng buồnMẹ ngồi ru conmây qua đầu ghềnhlạy trời mưa tuônlạy trời mưa tuôncho đất sợi mềmhạt mầm vun lênMẹ ngồi ru connước mắt nhọc nhằnxót xa đời mình Mẹ ngồi ru conđong đưa võng buồnnăm qua tuổi mònMẹ nhìn quê […]