Archive | July 9, 2020

Đại Bác Ru Đêm – The Lullaby of Cannons

Đại Bác Ru Đêm Trịnh Công Sơn Đại bác đêm đêm dội về thành phốNgười phu quét đường dừng chổi lắng ngheĐại bác qua đây đánh thức mẹ dậyĐại bác qua đây con thơ buồn tủiNửa đêm sáng chói hỏa châu trên núi. Đại bác đêm đêm dội về thành phốNgười phu quét đường dừng […]