Vẫn nhớ cuộc đời – I Still Remember Life

Tác giả: Trịnh Công Sơn

Một ngày bỗng thấy yêu thương mọi người.
Một ngày bỗng nhớ đôi môi rồ dại
Mọi người đã tới vây quanh cuộc đời
Từng giờ tiếc nuối chia tay ngậm ngùi.

Một ngày còn sống góp tiếng mong manh
Bạn bè ngồi quanh tuốt sáng giáo gươm,
Từng ngày đảo điên, giết chết linh hồn,
Một ngày cầu xin thong dong con đường,
Một chiều được quên ngồi chờ tình nhân.

Một ngày còn sống chiếc bóng lung linh,
Tình vừa ngủ quên dưới bóng tối tăm .
Một đời về không, hai tay quy hàng,
Giọng người buồn tênh cơn đau nung hồng
Thêm tuổi hồn nhiên ngồi nhìn trời xanh.

Nhìn lại quanh đây lô nhô loài người
Một ngày bỗng thấy gắn bó cuộc đời
Mọi người vẫn tới ta chưa lạc loài
Dù còn phút cuối xin em nụ cười.

(English Version)

I Still Remember Life

Suddenly I realize that I love humanity.
Suddenly I am lost in the memory of wild lips.
We have all come to embrace this life.
In every hour, I regret my pitiful farewell.

When I realize that I am still alive, I offer my feeble voice.
My friends all raise up their sharp swords.
My soul is being destroyed with each day of insanity.
One day I beg for a road to peace.
One afternoon I choose to wait for the return to love.

When I realize that I am still alive, I see my shimmering shadow.
Love has suddenly faded into the darkness.
I have nothing in this life and I surrender.
My voice is filled with heartbreak and pain.
At a more innocent age, I could see the blue sky.

All around me I see crowds of people.
Then suddenly I feel alive again.
People still come and I am no longer lonely.
Give me a smile at the final moment.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Vẫn nhớ cuộc đời” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: