Archive | July 7, 2020

Vẫn nhớ cuộc đời – I Still Remember Life

Tác giả: Trịnh Công Sơn Một ngày bỗng thấy yêu thương mọi người.Một ngày bỗng nhớ đôi môi rồ dạiMọi người đã tới vây quanh cuộc đờiTừng giờ tiếc nuối chia tay ngậm ngùi. Một ngày còn sống góp tiếng mong manhBạn bè ngồi quanh tuốt sáng giáo gươm,Từng ngày đảo điên, giết chết linh […]