Archive | July 2, 2020

Nước Mắt Cho Quê Hương – Tears for my Homeland

Nước Mắt Cho Quê Hương Tác giả: Trịnh Công Sơn. Giọt nước mắt thương con, con ngủ me mừng Giọt nước mắt thương sông, ấp ủ rêu rong Giọt nước mắt thương đất, đất cằn cỗi bao năm Giọt nước mắt thương dân, dân mình phận long đong Giọt nước mắt thương mây, mây ngủ […]