Nghe tiếng muôn trùng – Hearing the Voice of Silence

Nghe tiếng muôn trùng

Trịnh Công Sơn

Đêm nghe gió tự tình
Đêm nghe đất trở mình
Vì mưa
Đêm nghe gió thở dài
Đêm nghe tiếng khóc cười của bào thai

Nghe trăm tiếng ngậm ngùi
Nghe lăng miếu trùng vây
Nghe xa cách cuộc đời
Nghe hoang phế cạnh đây

Xin trên những đường dài
Cho nghe bước rộn vui
Xin trên những nụ cười
Còn rạng rỡ mặt trời

Đêm nghe gió than hoài
Đêm nghe lá đưa lời hàm oan
Đêm thân xác mịt mùng
Đêm nghe tiếng muôn trùng đẩy đưa.

(English Version)

Hearing the Voice of Silence

At night I hear the wind whispering to herself.
At night I hear the earth rolling over in the rain.
At night I hear the wind sighing.
At night I hear the cries and laughter of unborn children.

I hear a hundred gasps of pity.
I see so many tombs encircling temples.
I suffer in my isolation and loneliness.
I feel the abandonment and desertion around me.

I hope to hear bustling footsteps,
Along the long winding roads.
I hope to see smiles,
Beaming radiantly like the sun.

At night I hear the lamentation of the wind.
At night I hear the leaves weeping for injustice.
At night I feel darkness and uncertainty in my body.
At night I hear the faltering voice of silence.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Nghe tiếng muôn trùng” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: