Archive | June 25, 2020

Nghe tiếng muôn trùng – Hearing the Voice of Silence

Nghe tiếng muôn trùng Trịnh Công Sơn Đêm nghe gió tự tìnhĐêm nghe đất trở mìnhVì mưaĐêm nghe gió thở dàiĐêm nghe tiếng khóc cười của bào thai Nghe trăm tiếng ngậm ngùiNghe lăng miếu trùng vâyNghe xa cách cuộc đờiNghe hoang phế cạnh đây Xin trên những đường dàiCho nghe bước rộn vuiXin trên […]