Archive | June 23, 2020

Bay đi thầm lặng – Set Free In Silence

Bay đi thầm lặng Trịnh Công Sơn Có chút bồi hồi trong phút chia ly. Có những mặt người không yêu là vì. Có những cuộc đời hết sức ngây ngô. Đi trong tình dài có người đã tới. Sao trong hồn này tiếng lời hấp hối. Tôi không là người u mê khờ dại. […]