Lời Mẹ Ru – Mother’s Lullaby

Lời Mẹ Ru

Trịnh Công Sơn

Lời mẹ ru con đến những khu vườn
Ru con trưa nắng í í a
Trong mộng cười ngon
Ru mộng con thơm.

Lời mẹ ru con nghe ra nỗi niềm
Ru con nghiêng nghiêng nằm
Con ngủ giấc tròn cho mẹ ngồi trông.

Thuở mẹ ru, mẹ ru con ngủ
Con ngủ trên mây, con ngủ trên mây
Tiếng khóc ban đầu
Ban đầu còn đâu, còn đâu còn đâu.

Lời mẹ ru đêm vắng ngón tay hồng.
Ru con khôn lớn í í a
Con Rồng Rồng Tiên
Con ngủ cho yên.

Một đời ru con nên mắt ưu phiền
Đôi khi cũng ưu phiền
Con ngủ giấc hiền
Mưa nhỏ ngoài đêm.

Lời mẹ ru như tiếng hát trên trời.
Ru con ru mãi í í a
Nên người mẹ vui
Ru bạc tóc thôi.

Đời mẹ ru con mây kia cũng buồn
Nên mây xa đường trần
Con ngủ giấc hồng cho mẹ tròn lưng.

Thuở mẹ ru, mẹ ru con ngủ
Con ngủ trên mây, con ngủ trên mây
Tiếng khóc ban đầu
Ban đầu còn đâu, còn đâu còn đâu.

Rồi một mai con đã lớn khôn rồi
Con thôi thơ ấu
Mẹ rời thật mau
Mẹ rời chiêm bao.

Đời mẹ ru con
Bao lâu mỏi mòn
Nên lâu cũng mỏi mòn
Bây giờ mẹ nằm
Lá đổ ngoài sân.

Lá đổ ngoài sân
Lá đổ ngoài sân
Để ru mẹ ngủ.

(English Version)

Mother’s Lullaby

A mother’s lullaby echoes through the garden,
Soothing you on a sunny afternoon.
You fall asleep with a gentle smile,
And drift into a sweet smelling dream.

A mother’s lullaby echoes your deepest emotions,
Rocking you as you lie on your side.
Watching over you as you fall into a deep slumber.

When she rocks you, she rocks you to sleep.
You sleep on the clouds, you sleep on the clouds.
Your first cries, your first cries,
Are no longer wept, no longer wept.

Rocking you on a silent night,
With your pink fingers,
She rocks you to become wise.
You are the child of the Dragon.
You are the child of the Fairy.
Sleep well, little baby.

She rocks you forever causing herself to suffer,
And at times her life is full of pain.
Sleep peacefully, beloved baby,
While the gentle night rain drizzles down outside.

A mother’s lullaby resounds like a song dancing across the sky.
Rocking you forever,
She is in bliss.
She longs to rock you until her hair turns grey.

She rocks you forever as even the clouds fill with sorrow,
And drift away from this world.
She rests while you slumber deeply.

When she rocks you, she rocks you to sleep.
You sleep on the clouds, you sleep on the clouds.
Your first cries, your first cries,
Are no longer wept, no longer wept.

One day you will grow up,
And you won’t be a baby anymore.
She suddenly leaves you,
And her dream dies.

She rocks you forever.
How long must she be weary?
She surely grows tired.
Let her rest,
While the leaves drift down to the ground.

The leaves drift down to the ground,
The leaves drift down to the ground,
Rocking her to sleep.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Lời mẹ ru” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: