Archive | June 21, 2020

Lời Mẹ Ru – Mother’s Lullaby

Lời Mẹ Ru Trịnh Công Sơn Lời mẹ ru con đến những khu vườnRu con trưa nắng í í aTrong mộng cười ngonRu mộng con thơm. Lời mẹ ru con nghe ra nỗi niềmRu con nghiêng nghiêng nằmCon ngủ giấc tròn cho mẹ ngồi trông. Thuở mẹ ru, mẹ ru con ngủCon ngủ trên mây, […]