Archive | June 17, 2020

Tuổi đá buồn – Age of Sorrow

Tuổi đá buồn Trịnh Công Sơn Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang,Từng ngón tay buồn,Em mang, em mang, đi về giáo đường.Ngày chủ nhật buồn, còn ai còn ai ?Ðóa hoa hồng, cài lên tóc mây,Ôi đường phố dài, lời ru miệt mài,Ngàn năm, ngàn năm,Ru em nồng nàn, ru em nồng nàn. […]