Như chim ưu phiền – Heartbroken Bird

Như chim ưu phiền

Trịnh Công Sơn

Tôi như con chim nhỏ
bay về rất ngẩn ngơ
Trên nhân gian chia lìa
Lòng đầy những oán thù

Tôi như chim xa lạ
Đứng nhìn những ngày qua
Trong tim tôi bất ngờ
một lời than rất nhỏ
(hư …. hư ….. hư)

Tôi như con chim buồn
Bay về lúc chiều hôm
Thôi quên đi thiên đường
một đời tôi mãi tìm

Tôi như con chim bệnh
thiếu hạnh phúc trần gian
Có những tháng mùa Đông
ngồi khóc rất âm thầm
(hư …. hư ….. hư)

Tôi như chim ưu phiền
bay về cuối dòng sông
Con sông mang tin buồn
Nằm chờ những đoá hồng

Tôi con chim vô vọng
Linh hồn rất mong manh
Trong tôi có một lần
một mùa ôi rất lạnh
(hư …. hư ….. hư)

Tôi như con chim chiều
mang đầy nắng quạnh hiu
Trên đôi vai u sầu
Tìm về nơi cuối đèo

Tôi con chim thanh bình
mơ được sống hồn nhiên
như hoa trên đồng xanh
một sớm kia rất hồng

(English Version)

Heartbroken Bird

I am a tiny bird,
Flying back in a dream,
In this divided world,
For the human heart is full of hatred.

I am a strange bird,
Looking back on my past,
When my heart suddenly,
Cries a faint lamentation.

I am a sad bird,
Flying back in the afternoon,
So I must forget about the heaven,
Which I have spent my whole life in search of.

I am a sick bird,
Crying for earthly bliss,
In the long winter months,
As I weep silently in my solitude.

I am a heartbroken bird,
Flying to where the river meets the sea,
For the river carries the sad news,
Then waits for the roses to appear.

I am a disappointed bird,
Whose soul is so fragile,
That at times my heart,
Feels frozen in the dead of winter.

I am an afternoon bird,
Bringing back the lonely sunshine,
Upon my burdened shoulders,
I am going back to the foothills.

I am a peaceful bird,
Dreaming of a life of innocence,
Like fresh blossoms in a field of green,
Turning pink in dawn’s soft light.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Như chim ưu phiền “ Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: