Archive | June 4, 2020

Này Em Có Nhớ – Do You Remember?

Này Em Có Nhớ Trịnh Công Sơn Chúa đã bỏ loài ngườiPhật đã bỏ loài ngườiNày em xin cứ phụ người. Này em xin cứ phụ tôiĐời sống quanh đây có vạn lời mờiĐời sống quanh đây tiếng người mừng gọi em vàoĐời đã quen với những kiếp xa nhau. Chúa đã bỏ loài ngườiPhật […]