Thương một người – Loving You

Thương một người

Trịnh Công Sơn

Thương ai về ngõ tối
Sương rơi ướt đôi môi
Thương ai buồn kiếp đời
Lạnh lùng ánh sao rơi.

Thương ai về ngõ tối
Bao nhiêu lá rơi rơi
Thương ai cười không nói
Ngập ngừng lá hôn vai.

Thương nụ cười
Và mái tóc buông lơi
Mùa thu úa trên môi
Từng đêm qua ngõ tối
Bàn chân âm thầm nói
Lặng nghe gió đêm nay
Ngại ai vuốt đôi vai
Bờ vai như giấy mới
Sợ nghiêng hết tình tôi.

Thương ai về xóm vắng
Đêm nay thiếu ánh trăng
Đôi vai gầy ướt mềm
Người lạnh lắm hay không?

Thương ai mầu áo trắng
Trông như ánh sao băng
Thương ai cười trong nắng
Ngại ngùng áng mây bay …

(English Version)

Loving You

Loving you as you walk down a dark alley,
With your lips moistened by the night’s dew.
Loving you as you carry life’s burden,
While the starlight falls so cold and silent.

Loving you as you walk down a dark alley,
With the rustling of so many fallen leaves.
Loving you as you smile without saying a word,
While young leaves timidly kiss your slender shoulder.

I love your gentle smile,
And your shoulder-length hair.
Autumn fades on your pale lips.
Each night you walk down a dark alley,
With your dainty footsteps echoing softly.
While listening to the wind blow tonight,
I am afraid that someone is caressing your shoulders.
Your shoulders are like a blank page,
Which causes my love to be full of highs and lows.

Loving you when you return to your lonely street,
While the moonlight fades and the sky darkens this night.
Your feeble shoulders are still getting smooth and wet,
Whether you feel too cold or not.

Loving you in your white dress,
Which makes you resemble a frozen star.
Loving you and your laughter in the sun,
Which chases the shameful clouds away.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Thương một người” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: