Archive | April 30, 2020

Xa Dấu Mặt Trời – Where is the Sun?

Xa Dấu Mặt Trời Tác giả: Trịnh Công Sơn Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời,Không còn thấy loài ngườiVây phủ quanh đờiNói tiếng yêu thương Hôm nay thức dậy không còn thấy mặt trời,Không còn thấy một người,Hơi thở ru đờiNhư gió ru mây Hôm nay thức dậyKhông còn thấy aiCuộc tình […]