Những Con Mắt Trần Gian – Earthy Eyes

Những Con Mắt Trần Gian

Trịnh Công Sơn

Những con mắt tình nhân
Nuôi ta biết nồng nàn
Những con mắt thù hận
Cho ta đời lạnh căm

Những mắt biếc cỏ non
Xanh cây trái địa đàng
Những con mắt bạc tình
Cháy tan ngày thần tiên

Ngày ra đi với gió
Ta nghe tình đổi mùa
Rừng đông rơi chiếc lá
Ta cười với âm u

Trên quê hương còn lại
Ta đi qua nửa đời
Chưa thấy được ngày vui

Đường trần rồi khăn gói
Mai kia chào cuộc đời
Nghìn trùng con gió bay

Những con mắt trần gian
Xin nguôi vết nhục nhằn
Những con mắt muộn phiền
Xin cấy lại niềm tin

Những con mắt quầng thâm
Xin tươi sáng một lần
Cho con mắt người tình
Ấm như lời hỏi han

Nhìn lại nhau có mắt lo âu
Xin vỗ về muôn yêu dấu
Nhìn lại nhau che những cơn đau
Tìm dưới bóng ngọt ngào.

(English Version)

Earthly Eyes

The eyes of love,
Feed us with warmth.
The eyes of hatred,
Fill our life with bitterness.

The eyes of innocence,
Attract Eden’s luscious fruit.
The eyes of betrayal,
Inspire days of immortality.

Days are gone with the wind.
Love changes like seasons.
Leaves fall in a winter grove.
I smile with eternal gloom.

Throughout my homeland,
I stumble through half of my life,
Without knowing one day of joy.

I prepare for my final day.
Tomorrow I will bid my last farewell.
The wind will blow me home.

The eyes of the world,
May they harness the shame.
The eyes of torment,
May they restore the trust.

The eyes of weariness,
Grow brilliant once again.
The eyes of the lover,
Are warm like an embrace.

We judge with fearful eyes,
May we console with love.
We judge with hidden pain,
May we find refuge in empathy.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Những con mắt Trần gian” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: