Môi Hồng Đào. – Lips Like Strawberry Wine

Môi Hồng Đào

Tác giả : Trịnh Công Sơn

Một cuộc tình nhỏ bé
Bên đôi môi hồng đào
Đường đời xa lắm nhé
Em không nhớ tôi sao ?
Hãy về mau
Hãy về mau

Tuổ mười sáu môi hôn lần đầu
Dù ngày mưa hay nắng
Bông hoa vẫn là người
Một đàn chim rất trắng
Trong sân đứng xinh tươi
Em là ai ?
Em là ai ?

Tôi tìm hạt bụi bay trong cuộc đời
Một lần tôi đứng ngắm xôn xao rất nhiều lời
Một loài chim mới đến
Vui như nắng ban mai
Hãy về đây
Hãy về đây

Tôi cần nhìn lại nắng trong nụ cười
Một lần em đã đến hân hoan ôi cuộc đời
Nụ tầm xuân hãy ấm
Đông sang khoác vai tôi.

Những ngày vui
Những ngày vui
Tuổi mười sáu xanh cho mọi người.

(English Version)

Lips Like Strawberry Wine

A young love,
With your lips like strawberry wine.
The road of life is so long,
Don’t you remember me?

Please come home soon.
Please come home soon.
At the age of sixteen you have that first kiss.
In rain or shine,
Flowers are like humans.
A flock of birds appears so white,
As it glides across the garden pristine and fresh.

Who are you?
Who are you ?
I search for,
Each particle of dust which blows in this life.

Once I stood watching you,
While you continued to ramble.
A new aviary species emerges,
As glorious as the rising sun.

Please come back, be with me.
Please come back, be with me.
I need to remember,
The sunshine of your smile.

Once you came,
To bring joy to my life.
Spring flowers bloom so warm,
As winter approaches.

Joyous days,
Joyous days,
The sixteenth year is so fresh and innocent for us all.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Môi Hồng đào” Of

.https://youtu.be/UHFCBeHT-GI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: