Archive | April 16, 2020

Vẫn có em bên đời – I Still Have You

Vẫn có em bên đời Trịnh Công Sơn Vẫn thấy bên đời còn có emTấm lòng em như lá kia còn xanhRừng ơi hãy giữ cho bền nhéNhững cành hoa phai quá không đành Vẫn thấy em cười đùa đó đâyMái nhà năm xưa tóc em còn bayGặp nhau giây phút trong đời ấyNỗi gì […]

Vẫn có em bên đời – I Still Have You

Vẫn có em bên đời Trịnh Công Sơn Vẫn thấy bên đời còn có emTấm lòng em như lá kia còn xanhRừng ơi hãy giữ cho bền nhéNhững cành hoa phai quá không đành Vẫn thấy em cười đùa đó đâyMái nhà năm xưa tóc em còn bayGặp nhau giây phút trong đời ấyNỗi gì […]