Biết Đâu Nguồn Cội. = From My True Root

Biết Đâu Nguồn Cội

Trịnh Công Sơn

Em đi qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủ
Con sông là quán trọ và trăng tên lãng du
Em đi qua chuyến đò ối a con trăng còn trẻ
Con sông đâu có ngờ ngày kia sông sẽ già

Em đi qua chuyến đò ối a trăng nay đã già
Trăng muôn đời thiếu nợ mà sông không nhớ ra
Em đi qua chuyến đò lắng nghe con sông nằm kể
Trăng ơi trăng rất tệ mày đi nhớ chóng về

Em đi qua chốn này ối a vui như ngày hội
Tôi xin làm quán đợi chờ chân em ghé chơi
Em đi qua chốn này ối a sao em đành vội
Tôi xin làm đá cuội và vương theo gót hài

Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội
Cây trưa thu bóng dài và tôi thu bóng tôi
Tôi vui chơi giữa đời ối a biết đâu nguồn cội
Tôi ru tôi bé dại làm mưa tan giữa trời.

(English Version)

From My True Root

When you embark on your voyage (uh-huh), the moon is asleep.
The river is an inn and the moon is called Wander.
When you embark on your voyage (uh-huh), the moon is still young.
The river never expected that the moon would grow old.

When you embark on your voyage (uh-huh), the moon is already old.
The moon is forever indebted to the river who has no memory.
When you embark on your voyage, you listen as the river tells you,
Oh! How savage is the moon that so quickly remembers to return home!

When you embark on your voyage (uh-huh), life is a festival of fun.
I want to be a stall that waits for your footsteps to pass by.
When you walk through this world (uh-huh), why are you in such a hurry?
I want to be a pebble that rolls under your pink heels.

I enjoy life (uh-huh), but I don’t know where my true root is.
The shade of the tree shrinks and so does my shadow.
I enjoy life (uh-huh), but I don’t know where my true root is.
I extinguish my soul and cause the rain to fall from the sky.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Biết Đâu Nguồn Cội” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: