Archive | April 10, 2020

Biết Đâu Nguồn Cội. = From My True Root

Biết Đâu Nguồn Cội Trịnh Công Sơn Em đi qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủCon sông là quán trọ và trăng tên lãng duEm đi qua chuyến đò ối a con trăng còn trẻCon sông đâu có ngờ ngày kia sông sẽ già Em đi qua chuyến đò ối a trăng nay […]

Biết Đâu Nguồn Cội. = From My True Root

Biết Đâu Nguồn Cội Trịnh Công Sơn Em đi qua chuyến đò thấy con trăng đang nằm ngủCon sông là quán trọ và trăng tên lãng duEm đi qua chuyến đò ối a con trăng còn trẻCon sông đâu có ngờ ngày kia sông sẽ già Em đi qua chuyến đò ối a trăng nay […]