Chỉ Có Ta Trong Một Đời – What Life Drew For Me

Chỉ Có Ta Trong Một Đời

Trịnh Công Sơn

Đời vẽ tôi tên mục đồng,
Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,
Từ đó lên đường phiêu linh.
Đời vẽ trong tôi một ngày,
Rồi vẽ thêm đêm thật dài,
Từ đó tôi thề sẽ rong chơi.

Chỉ có ta trong một đời,
Chỉ có ta trong một thời,
Một thời với yêu người mà thôi.
Chào những cây xanh nụ hồng
Chào những con sông thị thành
Một ngày sẽ không còn thấy lại
Từng ngày đi dần tới
Hẹn hò với trời mây.

Đời vẽ tóc em thật dài
Rồi vẽ môi thơm nụ cười
Từ đó thiên hạ vui tươi.
Đời vẽ tim em lạ kỳ
Tình có trong em nhiều mùa
Từ đó thiên hạ quá ưu tư.

Đời vẽ tôi trong cuộc tình
Đầy những yêu thương giận hờn
Từ đó sớm chiều bâng khuâng.
Đời vẽ tôi tên tuyệt vọng
Vì lỡ nơi đây nặng tình
Từ đó tôi chìm dưới mênh mông

Đời đã cho tôi ngậm ngùi
Đời sẽ cho thêm ngọt bùi
Đời sống chan hoà trong tôi
Đời đã cho tôi một ngày
Nhìn thấy gian manh loài người
Từ đó tôi hằng biếng vui chơi.

(English Version)

What Life Drew For Me

Life drew my name to be a shepherd,
And more it drew a pink horse.
From then I began my adventure.
Life drew for me one day,
And more it drew a long night.
From then I delight in my wandering.

There is only me in my life.
There is only me in my time,
That time with only my beloved.
Greeting the green trees and rose buds,
Greeting the rivers and cities,
For one day I will never see them again.
Each day comes and goes,
I have a date with the cloud-filled sky.

Life drew your hair so long,
Then drew your perfumed smiling lips.
From then people enjoy.
Life drew your heart so wonderous.
Your love changes like the seasons,
From then people begin to mourn.

Life drew me full of love,
Full of affection and rage.
From then I am always wistful.
Life drew my name to be in despair.
For I love this world too much.
From then I sink deeply into vastness.

Life fills me with pity.
Life gives me more beauty.
Life is in harmony with me.
Life gives me one day,
To witness the fraud of human beings.
From then I am disenchanted with pleasure.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Chỉ có ta trong một đời” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: