Archive | April 9, 2020

Chỉ Có Ta Trong Một Đời – What Life Drew For Me

Chỉ Có Ta Trong Một Đời Trịnh Công Sơn Đời vẽ tôi tên mục đồng,Rồi vẽ thêm con ngựa hồng,Từ đó lên đường phiêu linh.Đời vẽ trong tôi một ngày,Rồi vẽ thêm đêm thật dài,Từ đó tôi thề sẽ rong chơi. Chỉ có ta trong một đời,Chỉ có ta trong một thời,Một thời với yêu […]