Archive | April 8, 2020

Chìm Dưới Cơn Mưa – Sinking Under The Rain

Chìm Dưới Cơn Mưa Tác giả: Trịnh Công Sơn Chìm dưới cơn mưa và chìm dưới đêm khuyaTrời đất bao la còn chìm đắm trong taHạt cát ngu ngơ nằm chìm dưới chân điBờ bến thiên thu nằm chìm dưới hư vô Chìm dưới cơn mưa một ngàn năm trướcMây qua mây qua môi em […]

Chìm Dưới Cơn Mưa – Sinking Under The Rain

Chìm Dưới Cơn Mưa Tác giả: Trịnh Công Sơn Chìm dưới cơn mưa và chìm dưới đêm khuyaTrời đất bao la còn chìm đắm trong taHạt cát ngu ngơ nằm chìm dưới chân điBờ bến thiên thu nằm chìm dưới hư vô Chìm dưới cơn mưa một ngàn năm trướcMây qua mây qua môi em […]