Archive | April 7, 2020

Một Lần Thoáng Có – Once

Một Lần Thoáng Có Tác giả: Trịnh Công Sơn Một lần bóng núi in bên sông dài một lần thấy bóng tôi Một ngày có đoá hoa lan trong vườn một ngày thấy dáng em Một chiều bỗng thấy hoa lan úa tàn vườn chiều vừa mất dáng em Một chiều núi bỗng mang thân […]

Một Lần Thoáng Có – Once

Một Lần Thoáng Có Tác giả: Trịnh Công Sơn Một lần bóng núi in bên sông dài một lần thấy bóng tôi Một ngày có đoá hoa lan trong vườn một ngày thấy dáng em Một chiều bỗng thấy hoa lan úa tàn vườn chiều vừa mất dáng em Một chiều núi bỗng mang thân […]