Cafebiz: COVID-19 – Phép thử của tự nhiên, giúp chúng ta nhận ra bản chất của con người: Sự giàu có không mua được ý thức, kim tiền có lúc phải nao núng trước một cuộn giấy vệ sinh…

One response to “Cafebiz: COVID-19 – Phép thử của tự nhiên, giúp chúng ta nhận ra bản chất của con người: Sự giàu có không mua được ý thức, kim tiền có lúc phải nao núng trước một cuộn giấy vệ sinh…”

  1. Bà Tám says :

    Chuyện cổ tích kể rằng có ông vua rất ham vàng, khi thần cho ông phép màu cái gì ông sờ vào cũng biến thành vàng thì ông mừng lắm. Nhưng sau đó thì ông phải chết đói vì thức ăn cũng biến thành vàng, và cô con gái ông yêu mến cũng biến thành vàng khi ông ôm hôn con. Trong tương lai, có khi có vàng mà không mua được nước uống. Lúc ấy còn khổ hơn thời đại dịch bây giờ 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: