Cúi Xuống Thật Gần – Bow Down Close

Cúi Xuống Thật Gần

Tác giả: Trịnh Công Sơn

Cúi xuống
Cho máu ngược dòng
Cho nước sông cạn nguồn
Cho cây khô trên cành trút lá bơ vơ.

Cúi xuống
Cho bóng đổ dài
Cho xót xa mặt trời
Cho da thơm trên người nay cũng phôi pha.

Cúi xuống
Nghe đời nhấp nhô
Nghe tim rạn vỡ
Nghe trong tuổi nhỏ khóc oà.

Cúi xuống
Trên bờ xót xa
Trên cơn lửa đỏ
Trên khuôn mặt đã im lìm.

Cúi xuống
Nhìn sâu trong mắt
Và nghe mưa bão tan đi trong đại dương.

Cúi xuống
Cúi xuống thật buồn
Cho nước sông cuồn cuộn
Hai mươi năm no tròn tuổi biết đau thương

Cúi xuống
Cho tắt nụ cười
Cho chút da thịt người
Trong tan hoang vẫn còn bóng mát che ngang.

Cúi xuống
Cúi xuống thật gần
Cho trái tim đập dồn
Cho đam mê thay vào đổ nát quê hương.

Cúi xuống
Cúi xuống thật gần
Cho chiếc hôn ngọt nồng
Cho trăm năm ưu phiền phút chốc hư không.

Cúi xuống
Cho tình dấy lên
Cho da thịt mềm
Cho cơn mặn nồng ngất lịm.

Cúi xuống
Cho đời lãng quên
Cho mây trời chìm
Cho đêm mở hội âm thầm.

Cúi xuống
Vùng non xanh mát
Và cao tiếng hát cho cơn ưu phiền tan.

Cúi xuống
Cúi xuống thật gần
Cho tóc em bềnh bồng
Cơn đau anh vui lòng bóng mát trên cao.

Cúi xuống
Cho đến bạc đầu
Trên phút giây nhiệm mầu
Hai mươi năm xin còn một sớm thương nhau.

(English Version)

Bow Down Close

Bow down,
To let the blood circulate back,
To drain the river from its source,
To let the lonely leaves fall.

Bow down,
To long shadows,
To the burning sun,
To the faint perfume of your skin.

Bow down,
To listen to pulsating life,
To listen to a broken heart,
To listen to the weeping of childhood.

Bow down,
To the edge of mercy,
To a red blaze,
To the face of death.

Bow down,
Look deeply into my eyes,
And listen to the torrential rain as it flows to the ocean.

Bow down,
To sink into deep sorrow,
To roll like the river,
To know the suffering of twenty years of life.

Bow down,
To cease smiling,
To grasp a bit of human flesh,
Even in the face of destruction, shade covers us.

Bow down,
Come down close,
For a heart gallops,
For passion replaces the devastation of home.

Bow down,
Come down close,
For a sweet kiss,
For a hundred years agony fades into nothing.

Bow down,
For love to rise,
For your soft skin,
For intense passion that subsides.

Bow down,
To forget about life,
To sink with the clouds,
To silently celebrate the festival of night.

Bow down,
To a lush fertile place,
To a rising song that melts away sorrow.

Bow down,
Come down close,
Your perfumed hair bounces,
My pain is shaded in ecstasy.

Bow down,
Until our hair turns grey,
In one miraculous moment,
Twenty years later we still love each other.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Cúi xuống thật gần” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: