Archive | March 11, 2020

Cúi Xuống Thật Gần – Bow Down Close

Cúi Xuống Thật Gần Tác giả: Trịnh Công Sơn Cúi xuốngCho máu ngược dòngCho nước sông cạn nguồnCho cây khô trên cành trút lá bơ vơ. Cúi xuốngCho bóng đổ dàiCho xót xa mặt trờiCho da thơm trên người nay cũng phôi pha. Cúi xuốngNghe đời nhấp nhôNghe tim rạn vỡNghe trong tuổi nhỏ khóc […]

Cúi Xuống Thật Gần – Bow Down Close

Cúi Xuống Thật Gần Tác giả: Trịnh Công Sơn Cúi xuốngCho máu ngược dòngCho nước sông cạn nguồnCho cây khô trên cành trút lá bơ vơ. Cúi xuốngCho bóng đổ dàiCho xót xa mặt trờiCho da thơm trên người nay cũng phôi pha. Cúi xuốngNghe đời nhấp nhôNghe tim rạn vỡNghe trong tuổi nhỏ khóc […]