Vết Lăn Trầm – A Wretched Mark

Vết Lăn Trầm

Tác giả: Trịnh Công Sơn

Vết Lăn, vết lăn trầm
Hằn trên phiến đá nâu thêm ưu phiền
như có lần chim muông hằn dấu chân
người đi phiêu du từ đó chưa thấy về quê nhà
rộng đôi cánh tay chờ mong
người chợt nhớ mình như đá

Đá lăn vết lăn buồn
từ hoang xưa dấu thân anh dã cầm
Ôi vết hằn ghi trên bồn gió hoang
Chờ ta da du một chuyến
Ôi môi hờn xin đừng kể lại tích xưa buồn hơn
Đợi chờ năm làm gió qua truông thiên đàng

Đ.K.
Thôi ngủ yên đi con,
Ngủ đời yên đi con,
che dấu thân đau rã mòn,
ngủ đời yên đi con
Như vết thương đau ngủ buồn
như trùng dương đêm mắt thâm
còn nghe ngóng

Đá lăn vết lăn trầm
từ cơn đau ấy, lưu thân mỏi mòn
Ôi mắt thầm van xin lời thánh đêm
bài ca dao trên cồn đá, trên ngai vàng quê nhà
một thời ngủ yên tuổi xanh
rồi một hôm chợt thấy hoang vu quanh mình.

(English Version)

A Wretched Mark

A mark, a wretched mark,
Engraved on a woeful brown stone.
Just as the birds leave an imprint of their steps,
I still wander, never reaching my home.
With my arms outstretched in hope,
My body suddenly feels like stone.

A rolling stone, a painful mark.
From antiquity, the human condition comes from wild birds.
Oh, that mark is written on wild mortal entanglements.
Let my path lead me toward the darkness of humanity.
Oh, please don’t let those pouty lips tell remorseful tales of past sins.
We have waited so long to feel heaven’s breath.

Oh! Rest in peace, my dear child,
Sleep softly, my love,
To conceal your tired body.
Rest in the deep sounds of slumber, my baby,
Like a painful wound sleeping in sorrow,
Like the dark-eyed ocean still listening and yearning for her beloved.

A rolling stone, a wretched mark.
From suffering my exhausted body is exiled.
With silent pleading eyes I am supplicated to the gospel of the night.
Folk songs are sung whether from a slab or a throne,
To be lulled into the sweet slumber of a child,
Then one day, suddenly loneliness surrounds and engulfs me.

Đặng Hoàng Lan Translated From The Song “Vết lăn trầm” Of Trịnh Công Sơn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: