Archive | March 6, 2020

Vết Lăn Trầm – A Wretched Mark

Vết Lăn Trầm Tác giả: Trịnh Công Sơn Vết Lăn, vết lăn trầmHằn trên phiến đá nâu thêm ưu phiềnnhư có lần chim muông hằn dấu chânngười đi phiêu du từ đó chưa thấy về quê nhàrộng đôi cánh tay chờ mongngười chợt nhớ mình như đá Đá lăn vết lăn buồntừ hoang xưa dấu […]

Vết Lăn Trầm – A Wretched Mark

Vết Lăn Trầm Tác giả: Trịnh Công Sơn Vết Lăn, vết lăn trầmHằn trên phiến đá nâu thêm ưu phiềnnhư có lần chim muông hằn dấu chânngười đi phiêu du từ đó chưa thấy về quê nhàrộng đôi cánh tay chờ mongngười chợt nhớ mình như đá Đá lăn vết lăn buồntừ hoang xưa dấu […]